Cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968 và bài học “căn cứ lòng dân”

Các đại biểu, nhân chứng lịch sử giao lưu tại hội thảo. Ảnh: N.T
Các đại biểu, nhân chứng lịch sử giao lưu tại hội thảo. Ảnh: N.T