Cuộc sống “tạm” của những mảnh đời “rơi tự do”

Người vô gia cư sống tại ven các con đường, tuyến phố.
Người vô gia cư sống tại ven các con đường, tuyến phố.