Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cuộc đoàn viên trong nước mắt của những cựu binh Gạc Ma