Cuộc diễn tập bầu cử đặc biệt giữa tâm dịch Bắc Ninh

Khử khuẩn, kiểm tra các hòm phiếu trước ngày bầu cử ở Bắc Ninh. Ảnh: S.T
Khử khuẩn, kiểm tra các hòm phiếu trước ngày bầu cử ở Bắc Ninh. Ảnh: S.T
Khử khuẩn, kiểm tra các hòm phiếu trước ngày bầu cử ở Bắc Ninh. Ảnh: S.T
Lên top