Cuộc điện đàm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane chiều 2.4. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane chiều 2.4. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane chiều 2.4. Ảnh: TTXVN.
Lên top