Cung ứng hàng chục nghìn mét khối nước/ngày/đêm cho siêu dự án thép tại Ninh Thuận: Tập đoàn Hoa Sen xin cấp nước lúc tăng, lúc giảm