Cùng một thời điểm xảy ra 2 vụ TNGT làm chết 2 người