TỔNG LĐLĐVN - QUỸ TẤM LÒNG VÀNG LAO ĐỘNG - VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam:

Cùng học sinh miền Trung tới trường