Cung cấp thông tin về nhân sự cho Đảng viên để tránh “râm ran” tin đồn

GS.TS Lê Minh Thông phát biểu tại hội thảo. Ảnh PV
GS.TS Lê Minh Thông phát biểu tại hội thảo. Ảnh PV
GS.TS Lê Minh Thông phát biểu tại hội thảo. Ảnh PV
Lên top