Cục trưởng Cục Chống tham nhũng: Quan chức để người thân đứng tên tài sản thì không làm gì được!

Theo ông Phạm Trọng Đạt, nếu quan chức nhờ người thân đứng tên tài sản thì cơ quan chức năng sẽ không làm gì được họ.
Theo ông Phạm Trọng Đạt, nếu quan chức nhờ người thân đứng tên tài sản thì cơ quan chức năng sẽ không làm gì được họ.
Theo ông Phạm Trọng Đạt, nếu quan chức nhờ người thân đứng tên tài sản thì cơ quan chức năng sẽ không làm gì được họ.
Lên top