Cửa Đại sạt lở nghiêm trọng, Hội An có thể ngập sâu trong tối nay.