Cử tri và nhân dân quan tâm đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ông Trần Thanh Mẫn trình bày báo cáo trước Quốc hội  nêu ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp. Ảnh: QH
Ông Trần Thanh Mẫn trình bày báo cáo trước Quốc hội nêu ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp. Ảnh: QH
Ông Trần Thanh Mẫn trình bày báo cáo trước Quốc hội nêu ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp. Ảnh: QH
Lên top