Cử tri TPHCM: Chống tham nhũng không có vùng cấm nhưng có vùng nể

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri TPHCM sáng 1.12
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri TPHCM sáng 1.12
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri TPHCM sáng 1.12
Lên top