Cử tri tin tưởng phòng chống tham nhũng không có vùng cấm, không ngoại lệ

Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) phát biểu thảo luận. Ảnh QH
Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) phát biểu thảo luận. Ảnh QH
Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) phát biểu thảo luận. Ảnh QH
Lên top