Cử tri thể hiện trách nhiệm chính trị của mình với đất nước

Cử tri phường Lý Thái Tổ xem danh sách và kiểm tra lại thông tin cá nhân. Ảnh: P.Đ
Cử tri phường Lý Thái Tổ xem danh sách và kiểm tra lại thông tin cá nhân. Ảnh: P.Đ
Cử tri phường Lý Thái Tổ xem danh sách và kiểm tra lại thông tin cá nhân. Ảnh: P.Đ
Lên top