Cử tri Thanh Hoá sẽ được bầu bao nhiêu đại biểu Quốc hội khoá XV?

Điểm bầu cử đẹp ở xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Điểm bầu cử đẹp ở xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Điểm bầu cử đẹp ở xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá. Ảnh: X.H
Lên top