Cử tri tại Bệnh viện dã chiến số 1 của tỉnh Bắc Ninh đi bầu cử sớm

Lên top