Cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn để bầu đại biểu Quốc hội có chất lượng

Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: M.H
Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: M.H
Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: M.H
Lên top