Cử tri sẽ giám sát, bảo đảm người trúng cử nói đi đôi với làm

Cử tri huyện miền núi Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đi bỏ phiếu. Ảnh: CTV
Cử tri huyện miền núi Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đi bỏ phiếu. Ảnh: CTV
Cử tri huyện miền núi Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đi bỏ phiếu. Ảnh: CTV
Lên top