Cử tri quan tâm nhiều đến công tác nhân sự Đại hội XIII

Ông Trần Thanh Mẫn – Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh Quốc hội.
Ông Trần Thanh Mẫn – Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh Quốc hội.
Ông Trần Thanh Mẫn – Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh Quốc hội.
Lên top