Cử tri mong khắc phục ngập nước trên địa bàn thành phố Phú Quốc

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri phường Dương Đông, TP.Phú Quốc. Ảnh: PV
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri phường Dương Đông, TP.Phú Quốc. Ảnh: PV
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri phường Dương Đông, TP.Phú Quốc. Ảnh: PV
Lên top