Cử tri kiến nghị những gì ở kỳ họp Quốc hội sắp tới?

Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu (Ảnh: SGGP)
Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu (Ảnh: SGGP)
Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu (Ảnh: SGGP)
Lên top