Cử tri hỏi: Vì sao ông Tất Thành Cang vẫn làm đại biểu HĐND?

Lên top