Cử tri Hà Nội: Thành công của Đại hội XIII đã làm nức lòng đồng bào cả nước

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đ.X
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đ.X
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đ.X
Lên top