Cử tri Hà Nội nô nức đi bầu cử, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào ngày hội

Cử tri Hà Nội đứng giãn cách, đi bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Tùng Giang
Cử tri Hà Nội đứng giãn cách, đi bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Tùng Giang
Cử tri Hà Nội đứng giãn cách, đi bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Tùng Giang
Lên top