Cử tri Hà Nội mong Tổng Bí thư quyết tâm quét sạch “giặc nội xâm”

Toàn cảnh cuộc tiếp xúc cử tri quận Ba Đình. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng/TP
Toàn cảnh cuộc tiếp xúc cử tri quận Ba Đình. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng/TP
Toàn cảnh cuộc tiếp xúc cử tri quận Ba Đình. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng/TP
Lên top