Cử tri Hà Nội gửi trọn niềm tin, kỳ vọng vào ngày hội lớn của đất nước

Khu vực niêm yết danh sách cử tri, ứng viên đại biểu tại phường Nghĩa Tân. Ảnh: P.Đ
Khu vực niêm yết danh sách cử tri, ứng viên đại biểu tại phường Nghĩa Tân. Ảnh: P.Đ
Khu vực niêm yết danh sách cử tri, ứng viên đại biểu tại phường Nghĩa Tân. Ảnh: P.Đ
Lên top