Cử tri đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến gian lận điểm thi

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top