Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án Cát Linh - Hà Đông

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Ảnh Phạm Đông
Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Ảnh Phạm Đông
Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Ảnh Phạm Đông
Lên top