Cử tri Đà Nẵng phản đối cái gọi là "quận Nam Sa", "quận Tây Sa"

Nhà trưng bày Hoàng Sa - nơi lưu giữ nhiều tài liệu quý về chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Ảnh: Thùy Trang
Nhà trưng bày Hoàng Sa - nơi lưu giữ nhiều tài liệu quý về chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Ảnh: Thùy Trang
Nhà trưng bày Hoàng Sa - nơi lưu giữ nhiều tài liệu quý về chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Ảnh: Thùy Trang
Lên top