Cử tri có quyền đổi nơi bỏ phiếu chậm nhất 24 giờ trước thời điểm bầu cử

Niêm yết danh sách cử tri tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông
Niêm yết danh sách cử tri tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông
Niêm yết danh sách cử tri tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông
Lên top