Cử tri chất vấn bà Nguyễn Thị Quyết Tâm làm được gì cho dân Thủ Thiêm

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận 2.
Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận 2.
Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận 2.
Lên top