Cử tri bức xúc với hoạt động "tín dụng đen", "bảo kê" và "tham nhũng vặt"

Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Q.H
Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Q.H
Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: Q.H
Lên top