Cử tri bất bình việc cán bộ lợi dụng mua sắm thiết bị y tế để trục lợi

Cử tri đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế trong việc phòng chống dịch bệnh, nhưng cũng bất bình khi cán bộ lợi dụng việc đấu thầu thiết bị y tế để trục lợi. Ảnh: Sơn Tùng
Cử tri đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế trong việc phòng chống dịch bệnh, nhưng cũng bất bình khi cán bộ lợi dụng việc đấu thầu thiết bị y tế để trục lợi. Ảnh: Sơn Tùng
Cử tri đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế trong việc phòng chống dịch bệnh, nhưng cũng bất bình khi cán bộ lợi dụng việc đấu thầu thiết bị y tế để trục lợi. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top