Cử tri bất bình về một số cán bộ tiếp tay cho tội phạm

Ông Hầu A Lềnh trình bày báo cáo tại phiên họp 24 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh N.T
Ông Hầu A Lềnh trình bày báo cáo tại phiên họp 24 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh N.T
Ông Hầu A Lềnh trình bày báo cáo tại phiên họp 24 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh N.T
Lên top