Cụ ông 91 tuổi dắt tay vợ đi bỏ phiếu bầu cử lần thứ 15

Ông Ngô Mai (91 tuổi) dắt tay vợ là bà Lê Thị Thành (86 tuổi) đến bỏ phiếu. Ảnh: Huyên Nguyễn
Ông Ngô Mai (91 tuổi) dắt tay vợ là bà Lê Thị Thành (86 tuổi) đến bỏ phiếu. Ảnh: Huyên Nguyễn
Ông Ngô Mai (91 tuổi) dắt tay vợ là bà Lê Thị Thành (86 tuổi) đến bỏ phiếu. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top