Cử chỉ đặc biệt lần đầu tiên có tại Hội nghị WEF ASEAN 2018

Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về điều phối chiến lược làm Đặc phái viên đọc thông điệp của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc gửi đến hội nghị. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về điều phối chiến lược làm Đặc phái viên đọc thông điệp của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc gửi đến hội nghị. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về điều phối chiến lược làm Đặc phái viên đọc thông điệp của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc gửi đến hội nghị. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Lên top