Cty Cường Hưng của gia đình cựu Phó Bí thư Đồng Nai từng được ưu ái ra sao?

Cựu Phó Bí thư tỉnh Đồng Nai - Phan Thị Mỹ Thanh. Ảnh: Minh Châu
Cựu Phó Bí thư tỉnh Đồng Nai - Phan Thị Mỹ Thanh. Ảnh: Minh Châu
Cựu Phó Bí thư tỉnh Đồng Nai - Phan Thị Mỹ Thanh. Ảnh: Minh Châu
Lên top