Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CSGT Thanh Hóa trả lại bọc tiền trên 20 triệu cho người đánh rơi