CSGT Đà Nẵng xử phạt xe biển xanh do người dân phản ánh qua Facebook