CSGT bất chấp nguy hiểm tính mạng, phục vụ nhân dân