Container tông xe buýt ở Sài Gòn, ít nhất 9 người cấp cứu