Công ước Luật Biển 1982: Căn cứ pháp lý vững chắc xử lý vấn đề Biển Đông

Tàu cá của ngư dân vào neo đậu tránh trú bão ở âu tàu Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa. Ảnh: TTXVN.
Tàu cá của ngư dân vào neo đậu tránh trú bão ở âu tàu Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa. Ảnh: TTXVN.
Tàu cá của ngư dân vào neo đậu tránh trú bão ở âu tàu Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa. Ảnh: TTXVN.
Lên top