Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển là “Hiến pháp” của đại dương

Hội thảo ARF lần ba về Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Ảnh: BNG
Hội thảo ARF lần ba về Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Ảnh: BNG
Hội thảo ARF lần ba về Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Ảnh: BNG
Lên top