Công trình Đại hội thể thao Châu Á tan hoang sau bão