Công tác xây dựng Đảng: Xử lý qua quýt thì “lại đâu đóng đó”

Ủy viên Trung ương đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường (bên trái) đến dự hội nghị.
Ủy viên Trung ương đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường (bên trái) đến dự hội nghị.
Ủy viên Trung ương đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường (bên trái) đến dự hội nghị.