Công tác Tuyên giáo phải tránh sáo rỗng, xói mòn, xa rời thực tế

Đồng chí Trần Quốc Vượng: Công tác tuyên giáo phải tránh sáo rỗng, xói mòn, xa rời thực tế. Ảnh: Ngọc Tiến
Đồng chí Trần Quốc Vượng: Công tác tuyên giáo phải tránh sáo rỗng, xói mòn, xa rời thực tế. Ảnh: Ngọc Tiến
Đồng chí Trần Quốc Vượng: Công tác tuyên giáo phải tránh sáo rỗng, xói mòn, xa rời thực tế. Ảnh: Ngọc Tiến
Lên top