Công tác nhân sự là nội dung trọng tâm của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu phát huy tối đa năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, đem "hơi thở cuộc sống" vào nghị trường. Ảnh: Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu phát huy tối đa năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, đem "hơi thở cuộc sống" vào nghị trường. Ảnh: Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu phát huy tối đa năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, đem "hơi thở cuộc sống" vào nghị trường. Ảnh: Quốc hội
Lên top