Công tác chuẩn bị nhân sự được làm chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: T.Lưu.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: T.Lưu.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: T.Lưu.
Lên top