Công tác bảo hộ công dân Việt Nam vươn đến từng người dân

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Lên top