Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Công tác bảo hộ công dân Việt Nam vươn đến từng người dân

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Lên top